2 x Volunteer Coordinators - Sova Norfolk Mentoring

Base: Great Yarmouth & Thetford, Norfolk Salary range: £20,769 - £22,542Read more

Team Leader – Sova Metro HMPPS CFO 3

Salary Range: £22,007 - £23,887 Base: Birmingham or StaffordRead more

Volunteer Outreach Worker - 1625 outreach [CGL]

We are an outreach harm reduction project in Derbyshire, working with 16-25’s to support them around drug and alcohol use.Read more

Mentor - Prosiect ACE Sova

Mae angen gwirfoddolwyr i fentora'r rheiny sy'n mynd ati i geisio dod o hyd i waith. Y mwyaf o bobl sy'n rhoi o'u hamser, y mwyaf o bobl gallwn ni ddod o hyd i waith iddyn nhw! Yn gydnabyddiaeth am y gwasanaeth hwn, gall gwirfoddolwyr fanteisio ar hyfforddiant, goruchwyliaeth a chefnogaeth, yn ogystal â theimlad o foddhadRead more

Gwneud Newid Drwy Weithio (ACE) Sova

Mae prosiect gwneud newid drwy weithio Sova yn medru helpu unrhyw un i ddod o hyd i waith sy’n bodloni’r gofynion canlynol; yn Groenddu neu o gefndir Ethnig Lleiafrifol a yn 25 oed neu’n hŷn ac sydd un ai; yn ddi-waith yn yr hirdymor (12 mis neu fwy) neu ddim mewn hyfforddiant nac addysg (yn cynnwys mewnfudwyr a ffoaduriaid ond heb ei gyfyngu iddyn nhw’n unig).Read more

Independent Visitor - Rutland Independent Visitors Service

Independent visitors; Offer guidance, advice and their time to a child/young person living in care; a positive role model making a difference.Read more

Independent Visitor - Derby Children's Rights Service

Independent visitors; Offer guidance, advice and their time to a child/young person living in care; a positive role model making a difference.Read more

Mentor - Sova Walsall Early Years

Sova are currently recruiting Volunteer Mentors to support children, young people and families in Walsall to achieve good outcomes.Read more

Sova Walsall Early Years

Sova offer intensive support to Walsall families alongside existing professionals within integrated childcare, family and health services.Read more

Independent Visitor - Sova Dudley, Sandwell, Telford & Wrekin and Walsall IV Service

Independent Visitors- supporting children & young people in foster care to access local activities on a one to one basisRead more

Sova Dudley, Sandwell, Telford & Wrekin and Walsall IV Service

Supporting young people in care across Dudley, Telford and Wrekin, Walsall and Sandwell.Read more

Circles Volunteer - Sova Circles Merseyside

A Circles Volunteer will help and support someone who has committed sexual offences to re-integrate safely into the community.Read more

Independent Visitor - Norfolk Independent Visitor Service

Independent Visitors provide consistent long term support to looked after children across Norfolk; independent of their social worker or career.Read more

Sova Norfolk Mentoring

Working in partnership with Change, Grow, Live (CGL) supporting individuals to address barriers they may face in overcoming their substance misuse.Read more

Mentor - Sova Engage

Sova Engage - volunteer mentoring for Children and Young PeopleRead more

Lisa's story

Read how Sova support elderly residents in the community to maintain their independenceRead more

Aaron's story

Read how Aaron has true courage and determination to continue on his positive path with the help of a volunteer mentorRead more

Tracey's story

Read how Sova share information with the police other agencies to protect vulnerable people affected by child sexual exploitation and build a better futureRead more

Dion's story

Read about how Sova supported Dion on his journey and letting them make their own decisionsRead more

Zayne's story

Read how a Sova mentor supported Zayne to maintain regular contact with his familyRead more

Simon's story

Read about Simon's story and the role of an advocate and litigation friendRead more

Sara's story

Read Sara's story about overcoming language barriers with support from SovaRead more

Independent Visitor - Sova Harrow Independent Visitor Service

At Sova Independent Visitors we find, train and support volunteers to become an Independent Visitor to children and young people who are in care.Read more