English

Mae prosiect Gwneud Newid Drwy Weithio (ACE) Sova yn cynnig cefnogaeth mentora i bobl fyddai fel arall yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i waith.

Ymrwymiad: awr yr wythnos am o leiaf 6 mis

Manylion:

Mae Prosiect ACE Sova yn chwilio am wirfoddolwyr i weithio fel mentoriaid i gefnogi oedolion yn y gymuned a'u helpu nhw i gyflawni eu nodau gwaith. Caiff gwirfoddolwyr eu paru gyda'r defnyddwyr gwasanaeth yn ôl eu sgiliau a'u diddordebau. Bydd y gwirfoddolwr yn gweithio gyda'r unigolyn er mwyn creu perthynas fentora sy'n canolbwyntio ar nod penodol. Bydd angen i wirfoddolwyr feddu ar allu a chymhelliant i gefnogi unigolion i ddod o hyd i waith, hyfforddiant neu waith gwirfoddol.

Gall roi cyn-lleied ag awr neu ddwy yr wythnos yn y rôl hon gael effaith sylweddol ar fywyd rhywun. Yn gyfnewid am hyn, byddwch chi'n ennill profiad a sgiliau gwerthfawr ac yn teimlo eich bod chi wirioneddol wedi cyflawni rhywbeth, yn ogystal â hyfforddiant, goruchwyliaeth a chefnogaeth barhaus.

Lawrlwythiadau:

Ffurflen gais 

Pecyn recriwtio

Angen mwy o wybodaeth?

Cysylltwch â - Tîm Prosiect ACE Sova

E: [email protected]  T: 02920 221936


Caiff y prosiect hwn ei ariannu gan: